Przejdź do treści

Rekomendacje

Rekomendacje PZH dotyczącące dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie.

Szanowni Państwo,
uprzejmie przekazuję opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: B-BK-547-54/20), dotyczącą dezynfekcji
pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu
SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania, w celu
wykorzystania służbowego, sporządzania komunikatów na strony internetowe SSE oraz
udzielania informacji podmiotom zewnętrznym.

Wytyczne/zalecenia w sprawie trybu postępowania w razie awarii w lokalu mieszkalnym objętym izolacją albo kwarantanną domową.

Odpowiedz (EP.NE.743.23.2020) do Koninskiej Spoldzielni Mieszkaniowej.-2.pdf (135.5 KiB)

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY udostępnienia przedsiębiorcom danych adresowych

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

EP.NE.743.16.2020                                                                                      Warszawa, dnia 27 marca 2020

Pan

Jerzy Straszewski

Prezes Zarządu

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej ul. Przemysłowa 30 00-450 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2020 r. dotyczące udostępnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym danych adresowych dotyczących lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których zamieszkują osoby pozostające w kwarantannie w związku z ryzykiem wystąpienia COVID- 19, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, istnieje konieczność ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami wykonującymi prace na rzecz obywateli. W związku z powyższym proszę o współdziałania pomiędzy wojewódzkimi/powiatowymi inspektorami sanitarnymi, a branżą telekomunikacyjną zaangażowaną w kontakt z obywatelem.

Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości odłożenia wizyt techników telekomunikacyjnych w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora.

Jeśli wizyta techników telekomunikacyjnych ma charakter interwencyjny (min. awarie) i jest niezbędna do zapewnienia potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu każdą sytuacje należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.

Jednoczenie Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne przy wchodzeniu do lokali.

 • poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą technika telekomunikacyjnego,
 • poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizyta technika telekomunikacyjnego,
 • przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości (1,5 2 m) od osób zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia w którym nie istnieje koniczność wejścia technika telekomunikacyjnego, założenie przez technika telekomunikacyjnego rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Zaleca się zachowanie środków ostrożności opracowanych przez pracodawcę w rutynowej pracy techników telekomunikacyjnych.

W świetle obowiązujących przepisów, to pracodawca, prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników, ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawę prawną do przywołanego wyżej obowiązku stanowi art. 207 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.). Do obowiązków pracodawcy wynikających z w/w przepisu należy między innymi reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Pracodawcy z pełnienia tej roli nie zwalnia ogłoszony stan epidemii w kraju.

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dla maseczek przeznaczonych dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID

 • maseczki mogą być wykonane tkanin bawełnianych, bawełnianych z domieszką elastanu, bawełnianych z lnem, lnianych, poliesterowych 100%; wiskozowych z domieszką poliestru, poliamidowych z poliestrem mogą być wykonane również z fizeliny
 • materiały, z których wykonane są maseczki powinny posiadać certyfikat Standard 100 oeko-tex
 • materiał powinien mieć możliwość prania w temperaturze 600 C
 • w przypadku materiałów o niskiej gramaturze należy zwielokrotnić liczbę warstw tkaniny
 • maseczki powinny być wiązane z tyłu na troki lub mieć gumkę umożliwiająca założenie maseczki o uszy wykonane z materiału minimum 1 klasy palności
 • w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy — zakrycie nosa, ust i brody
 • w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania
 • rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm
 • pakowany w indywidualne opakowanie, następnie w opakowanie zbiorcze oznakowanie opakowania zbiorczego zawierające dane producenta (nazwa, adres)

Maski medyczne

produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi

 • powinien spełniać wymagania normy EN 14683

1)              skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu Il lub IIR,

2)              oddychaíność (ciśnienie różnicowe Pa) jak dla masek typu Il lub IIR

3)              biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej), lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania wykonane z trójwarstwowej włókniny, wiązane z tyłu na troki lub posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy, wykonane z materiału minimum 1 klasy palności, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania rozmiar wyrobu „na płasko" co najmniej 17,5 cm x 9 cm, pakowany w indywidualne opakowanie, następnie w opakowanie zbiorcze, oznakowanie opakowania zbiorczego zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres)

Zalecenia dla Hospicjów Domowych dotyczące wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla Zespołu domowej opieki paliatywnej/Hospicjum Domowego

Aktualizacja z dnia 23.03.2020 r.

Wytyczne do postępowania w obiektach handlowych w celu ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2

Mając na uwadze ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 zaleca się:

 

 1. Zapewnić bezpieczną odległość (min. 1,5 - 2,0 m) pomiędzy osobami (klienci, sprzedawcy).
 2. Umożliwić wejście do sklepu tylko takiej ilości klientów, aby była zachowana bezpieczna odległość.
 3. Osoby oczekujące na wejście również muszą zachować odpowiednią odległość
 4. Często przeprowadzać dezynfekcję wózków lub koszyków.
 5. Zapewnić klientom dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i uzupełniać płyny na bieżąco.
 6. Kontrolować dostępność rękawiczek jednorazowego użytku oraz toreb
  w miejscach, gdzie oferuje się do sprzedaży żywność nie opakowaną.
 7. Na stanowiskach do porcjowania żywności (krojenie, plasterkowanie) zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji oraz maseczki jednorazowe.
 8. Przed kasami na podłodze w wyraźny sposób wyznaczyć bezpieczną odległość.
 9. Na stanowiskach kasowych zapewnić (w miarę możliwości technicznych) osłony kasjerów ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpiecznej odległości.
 10. Promować płatności bezgotówkowe.
 11. Dla klientów umieścić w widocznym miejscu przy wejściu informacje o bezwzględnej konieczności zachowania zasad higieny i bezpiecznej odległości podczas zakupów oraz przy kasie.

 

Rekomendacja Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. aresztów śledczych i zakładów karnych

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy w związku z licznymi zgłoszeniami dot. przenoszenia więźniów pomiędzy aresztami śledczymi oraz z celi do celi, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski rekomenduje wprowadzenie:

-  zakazu przenoszenia więźniów pomiędzy aresztami celem ograniczenia kontaktówmiędzyludzkich,

-  zakazuodwiedzin,

-  zapewnienie środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych, zarówno więźniom jak ipersonelowi,

-     wprowadzenie procedur ograniczających możliwość przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnymi na stronie www.gis.gov.pl oraz objęcie 14-dniową kwarantanną więźniów z zagranicy, z zapewnieniem celi jednoosobowej z toaletą oraz ograniczeniem kontaktu z innymi osobami.

Rekomendacja PPIS w Żyrardowie dotycząca ograniczenia spotkań.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MZ z dnia 24-03-2020 (Dz.U. z 2020r, poz. 522) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny rekomenduje ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań, odpraw służbowych, narad, szkoleń wewnętrznych itp. organizowanych przez pracodawców i organizatorów działań z udziałem wielu ich uczestników szczególnie z udziałem osób z zewnątrz organizacji (szkolących, słuchaczy, gości).

Szczególne znaczenie ma to na terenie podmiotów leczniczych oraz ośrodków opiekuńczych dla osób samotnych i starszych. W tych przypadkach gdzie istnieje taka możliwość należy zastępować ww. formę pracy formami komunikacji bezkontaktowej np. elektronicznej, telefonicznej, ewentualnie obiegiem dokumentów lub wykorzystaniem systemów nagłaśniających. W innych przypadkach należy maksymalnie ograniczać liczbę uczestników wykorzystując przekaz kaskadowy.

Rekomendacja PPIS w Żyrardowie dotycząca zapewniania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MZ z dnia 24-03-2020 (Dz.U. z 2020r, poz. 522) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny rekomenduje poświęcenie szczególnej uwagi pracodawców i organizatorów pracy polegającej na zapewnianiu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie istnieje potencjalna możliwość kontaktu z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi, w tym SARS-CoV-2.

Przypominam, że obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podległym pracownikom, również w przypadkach zagrożenia czynnikami biologicznymi, tzn wyposażyć ich w środki ochrony indywidualnej zapewniające możliwość bezpiecznego wykonywania pracy.

Informacje na temat takich środków dostępne są na stronie https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady, https://www.pip.gov.pl/pl/.

Apeluję jednocześnie do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie nie posiada kompetencji w zakresie wskazywania konkretnych wyrobów w asortymencie środki ochrony osobistej.

REKOMENDACJA OGÓLNA

W związku z wejściem w życie regulacji prawnych wprowadzających stan epidemiczny na terenie Kraju oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24-03-2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaleca weryfikacje dotychczasowych rekomendacji w zakresie ich praktycznego stosowania w warunkach stanu prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów w obszarze ich bezwzględnego stosowania.

PPIS w Żyrardowie przypomina, że rekomendacje merytoryczne mają zastosowanie jedynie w przypadku możliwości organizacji działalności konkretnych podmiotów wprowadzonej przez ich właścicieli i organizatorów w granicach dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego.

Wszelkie decyzje nie wynikające wprost z przepisów stanowionego prawa dotyczące zarządzanych podmiotów podejmowane są w takim przypadku przez ich właścicieli organizatorów ich funkcjonowania!

Rekomendacja w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej

Rekomendacje dla zakładów fryzjerskich, zakładów kosmetycznych

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje że przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., wprowadzone zostały czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy. W komunikacie tym nie zostały wymienione zakłady fryzjerskie, kosmetyczne w związku z powyższym jeżeli rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie został objęty przepisami powołanego rozporządzenia to nie ma przesłanek do ograniczenia działalności i zamykania obiektu, przy czym decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii

przedsiębiorców. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-ograniczenia-funkcjonowania-instytucji-lub-zakladow-pracy-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2)

W ocenie Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przed rozpoczęciem usługi w chwili obecnej należałoby przeprowadzić wywiad (nie obsługiwać osób chorych) oraz w miarę możliwości spisać imię oraz numer telefonu klienta. W razie potrzeby istnieje wtedy możliwość szybkiej identyfikacji klienta. Zagrożenie przeniesienia wirusa istnieje w obydwie strony, zarówno z klienta na pracownika, jak i z pracownika na klienta. Podczas świadczenia usług należy stosować odzież ochronną, zachować środki określone w planie higieny dla zakładów fryzjerskich, zakładów kosmetycznych. Plan dostępny do pobrania na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rekomendacja DPS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie nakazuje zaostrzenie i bezwzględne przestrzeganie we wszystkich palcówkach opieki długoterminowej, hospicjach, ZPO, ZOL, domach spokojnej starości, schroniskach dla osób samotnych itp. oraz wszystkich DPS, zasad wzmożonego nadzoru sanitarnego w obiekcie oraz obowiązku wprowadzenia bezwzględnego zakazu odwiedzin osób z zewnątrz oraz wychodzenia mieszkańców z obiektu. Stosowne informacje należy umieścić w widocznych miejscach na zewnątrz i wewnątrz obiektu oraz na jego stronie internetowej oraz tam gdzie jest to możliwe zarejestrować w systemach telefonicznych informacji dla dzwoniących.

Rekomendacja dotycząca obiektów handlowych.

2020-03-19-13-26-26-01.pdf (548.1 KiB)