Przejdź do treści

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczą przjmowanie próbek do badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella  w PSSE w Żyrardowie są wstrzymane do odwołania.

Pałeczki do wymazów

 

Instrukcja dla pacjenta zlecającego badanie

„nosicielstwa” w PSSE

 

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.

Sposób pobierania próbki kału do badania:

1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,

2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału,

3/ włożyć wymazówkę do probówki,

4/ upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,

5/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki,

6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-5.

7/ probówki przechowywać w chłodnym miejscu.

Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem w wyznaczonym dniu w godz. od 8.00 do 9.30 do Punktu Przyjmowania Próbek – wraz z próbkami należy przynieść:

  • należy przynieść Nr PESEL,
  • dowód wpłaty (100 zł na niżej podane konto WSSE) – dotyczy badań do   pracy, w formie papierowej;
  • dowód przedpłaty pobranej przy wydaniu probówek.

 

DO PRACY - cena badania wynosi łącznie 140 zł (w tym: 100 zł (wpłata na niżej podane konto WSSE w Warszawie) oraz 40 zł przedpłata przy wydaniu podłoży do badań nie podlegająca zwrotowi.

DO SZKOŁY – z zaświadczeniem ze szkoły (uprawnione szkoły medyczne, handlowe, hotelarskie – „kontakt z żywnością”), cena całkowita płatna przy wydawaniu podłoży do badań wynosi 40 zł (opłata nie podlega zwrotowi).

Warunkiem przyjęcia próbek (do pracy) przez PSSE będzie dostarczenie przez pacjenta dowodu uiszczenia opłaty (100 zł) za wykonanie badania na konto

 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79

nr: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie,

tytułem „Imię i nazwisko osoby/dane instytucji na którą będzie wystawiona faktura.”

 

Wyniki badań odbieramy z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru wyników badań.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa
tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym.Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane
przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i choróbzakaźnych u ludzi(Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z póź.zm.)