Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella

Pałeczki do wymazów

 

Instrukcja dla pacjenta zlecającego badanie

„nosicielstwa” w PSSE

PSSE w Żyrardowie przyjmuje zlecenia na badanie "nosicielstwa" tylko od uczniów szkół.

Nie są przyjmowane zlecenia na badania do pracy !

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.

Sposób pobierania próbki kału do badania:

1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,

2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału,

3/ włożyć wymazówkę do probówki,

4/ upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,

5/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki,

6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-5.

7/ probówki przechowywać w chłodnym miejscu.

 

Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem w wyznaczonym dniu w godz. od 8.00 do 9.00 do Punktu Przyjmowania Próbekwraz z próbkami należy przynieść:

  • należy przynieść Nr PESEL (z dowodu osobistego),

DO SZKOŁYz zaświadczeniem ze szkoły (uprawnione szkoły medyczne, handlowe, hotelarskie), cena wynosi 25zł jako przedpłata.

 


 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa
         tzw. „książeczka sanepidowska”przestała być dokumentem medycznym.

Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane
         przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.