Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella

Pałeczki do wymazów

 

Instrukcja dla pacjenta zlecającego badanie

„nosicielstwa” w PSSE

 

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.

Sposób pobierania próbki kału do badania:

1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,

2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału,

3/ włożyć wymazówkę do probówki,

4/ upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,

5/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki,

6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-5.

7/ probówki przechowywać w chłodnym miejscu.

 

Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem w wyznaczonym dniu w godz. od 8.00 do 9.00 do Punktu Przyjmowania Próbekwraz z próbkami należy przynieść:

  • należy przynieść Nr PESEL (z dowodu osobistego),
  • dowód wpłaty (100zł na niżej podane konto WSSE) – dotyczy badań do pracy,
  • dowód przedpłaty pobranej przy wydaniu probówek.

 

DO PRACY - cena badania wynosi łącznie 134zł (w tym: 100zł (wpłata na niżej podane konto WSSE w Warszawie) oraz 34zł przedpłata przy wydaniu pojemniczków na próbki, które należy odebrać osobiście w siedzibie PSSE).

 

DO SZKOŁYz zaświadczeniem ze szkoły (uprawnione szkoły medyczne, handlowe, hotelarskie), cena wynosi 25zł jako przedpłata.

 

Warunkiem przyjęcia próbek (do pracy) przez PSSE będzie dostarczenie przez pacjenta dowodu uiszczenia opłaty (100zł) za wykonanie badania na konto

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79

nr: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie,

tytułem „Imię i nazwisko osoby/dane instytucji na którą będzie wystawiona faktura.”

 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa
         tzw. „książeczka sanepidowska”przestała być dokumentem medycznym.

Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane
         przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.