Oferta pracy

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żyrardowie zaprasza

do składania ofert w przedmiocie:

Usługi przewozowe samochodem osobowym świadczone na potrzeby statutowe zamawiającego.

Dokumenty do pobrania: