Oferta pracy

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żyrardowie zaprasza

do składania ofert na stanowisko:

Asystent na samodzielne stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Wymagania i Kwalifikacje:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:

Wyższe techniczne — tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inżyniera

 1. Doświadczenie zawodowe:

3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną i kształtowaniem środowiska lub

zagospodarowaniem przestrzennym.

 1. Umiejętności zawodowe:

Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie dokumentacji projektowej, kontrola obiektów

w trakcie realizacji, udział w dopuszczaniu do użytkowania.

 1. Inne wymagania niezbędne:

  • rzetelność,terminowość,
  • odpowiedzialność,dokładność,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:

Komunikatywność

Uprzejmość

Dyspozycyjność

 

Oferty zawierające życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, prosimy składać  w  formie papierowej na adres: ul. Moniuszki 40, 96-30 Żyrardów lub elektronicznej: zyrardow@psse.waw.pl, w terminie do dnia 30 marca 2018r. szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia są dostępne u pracownika ds. osobowych Pani Jolanty Kwiatkowskiej,

tel. 46 855 32 42

Stacja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania rekrutacyjnego

wybranych kandydatów oraz nierozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.