Przejdź do treści

Kalendarium

KALENDARIUM

Światowych i Ogólnopolskich Dni związanych z tematyką zdrowotną

STYCZEŃ

26                światowy Dzień Transplantologii

LUTY

4                  Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
11                Światowy Dzień Chorych

14                Dzień Chorych na Padaczkę

23                Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
28                Dzień Chorób Rzadkich

MARZEC

1                  Światowy Dzień Walki z Otyłością

3                  Międzynarodowy Dzień Chorego

15                Światowy Dzień Choroby Alzheimera
18                Europejski Dzień Mózgu

20                Międzynarodowy Dzień Inwalidów

21                Światowy Dzień Zespołu Downa

22                Światowy Dzień Wody

24                Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

KWIECIEŃ

2                  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

6                  Światowy Dzień Sportu

7                  Światowy Dzień Zdrowia

7                  Światowy Dzień Chorego Psychicznie

10                Dzień Służby Zdrowia

11                Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona
15                Światowy Dzień Trzeźwości

17                Tydzień dla Serca

22                Światowy Dzień Ziemi

23-29           Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25                Międzynarodowy Dzień świadomości Zagrożenia Hałasem
28                Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

MAJ

3                  Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

5                  Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

5                  Światowy Dzień Higieny Rąk

6-12             Tydzień PCK

8                  Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

10                Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

12                Europejski Dzień Walki z Czerniakiem

12                Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

15                Światowy Dzień Świadomości o Stwardnieniu Rozsianym

17                Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

18                Światowy Dzień Rodziny

19                Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS
28                Światowy Dzień Raka Krwi

31                Światowy Dzień Bez Tytoniu

26.05-01.06 Tydzień Promocji Karmienia Piersią w Polsce

 

CZERWIEC

4-24           Dni Wałki z Rakiem

5-11           Tydzień Ochrony Środowiska
14              Światowy Dzień Krwiodawstwa

24              Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

26              Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

27              Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

LIPIEC

28              Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby SIERPIEŃ

1-7             Światowy Tydzień Karmienia Piersią
WRZESIEŃ

10               Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12               Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

17-18          Dni Chorych na Schizofrenię

20               Światowy Dzień Mleka

21               Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera

22               Europejski Dzień Bez Samochodu
22               Sprzątanie Świata

25               Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących

Ostatnia niedziela września           Światowy Dzień Serca

PAŹDZIERNIK

MIESIĄC PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

1             Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C

1             Światowy Dzień Świadomości o Zapaleniach Wątroby

1             Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

4             Światowy Dzień Onkologii

10            Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

12            Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu

15             Międzynarodowy Dzień Niewidomych - „Dzień Białej Laski"

16              Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem
18              Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy
20              Światowy Dzień Osteoporozy

24              Europejski Dzień Otyłości

 Drugi czwartek października           Światowy Dzień Wzroku

LISTOPAD

8                  Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

12                Światowy Dzień Zapalenia Płuc

14                Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

16                Światowy Dzień Tolerancji

18                Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

19                Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)
21               Światowy Dzień Życzliwości

22-26           Dni Krwiodawstwa

Trzeci czwartek listopada              Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

GRUDZIEŃ

1             Światowy Dzień Walki z AIDS

1-10         Dni Walki Gruźlicą i Chorobami Płuc

3             Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

5             Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Dzień Pomocy Cierpiącym

10           Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10          Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka