Przejdź do treści

Stan kąpielisk

Zapraszamy również na SERWIS KĄPIELISKOWY Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Definicja kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2001 Prawo wodne  (Dz. U. z 2015r., poz. 469)
  1. kąpielisko – rozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
  2. miejsce wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli.