Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Postanowienia ogólne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018r. poz. 2190 ze zm.);
  3. Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie;
  4. innych przepisów obowiązujących podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami prowadzone w formie jednostek budżetowych

Statut

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie działa na podstawie statutu nadanego przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzeniem Nr 290 z dnia 27 czerwca 2012 r. ze zmianami, w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego.