Przejdź do treści

KOMUNIKAT 5

KOMUNIKAT 5

Żyrardów, 24.06.2019 r.

 

KOMUNIKAT 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie zachorowań na odrę

 

 W okresie od 11.06.2019 r do 14.06.2019 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie zgłoszono 4 przypadki podejrzeń zachorowania na odrę. Od poprzedniego komunikatu (w dniu 17.06.2019) – liczba zgłoszeń nie uległa zmianie. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie. W 3 przypadkach wyniki badań potwierdziły odrę, w 1 przypadku odra została wykluczona.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Nadzorem objęto 104 osoby, poekspozycyjnie zaszczepiono 35 osób.

 

 

 Podpisał:

 PPIS w Żyrardowie

 Andrzej M. Liszewski

Wróć