Przejdź do treści

KOMUNIKAT 4

KOMUNIKAT 4

Żyrardów, 17.06.2019 r. godz. 13.00

 

 

KOMUNIKAT 4

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie podejrzenia zachorowania na odrę

 

            W okresie od 11.06.2019 r do 14.06.2019 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie zgłoszono 4 przypadki podejrzeń zachorowania na odrę. Od poprzedniego komunikatu (w dniu 14.06.2019) – liczba zgłoszeń nie uległa zmianie. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Nadzorem objęto 94 osoby, do chwili obecnej poekspozycyjnie zaszczepiono 28 osób.

Następny komunikat ukaże się po zaistnieniu istotnych zmian sytuacji epidemiologicznej.

 

 Podpisał:

 PPIS w Żyrardowie

 Andrzej M. Liszewski

Wróć