Przejdź do treści

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

Data: 22-09-2020r

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 22-09-2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żyrardowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 22-09-2020r.

(* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 508/(71)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 13/(2)

 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0/0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 14/(0)

 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 10/(7)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 110/(10)

 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/(1)

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 83/(0)

Potwierdzone zachorowania na COVID-19 z ostatniej doby raportowania to z uwzględnieniem osób rejestrowanych wcześniej osoby zamieszkujące na terenie powiatu żyrardowskiego przebywające w izolacji domowej oraz hospitalizowane w szpitalu zakaźnym lub jednoimiennym. Stan zdrowia wszystkich osób z potwierdzonym zakażeniem jest nieustanie monitorowany przez lekarzy i służby sanitarne. Potwierdzone przypadki zachorowań są to zarówno przypadki zawleczone (z obszaru występowania wirusa), jak i przypadki rodzime – transmisja z kontaktu w ogniskach domowych lub zawodowych.

ZGONY:

Na podstawie dokumentacji (ZLK-5), która wpłynęła zgodnie z właściwością terenową do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie odnotowano na dzień sporządzenia raportu trzy zgony z powodu COVID-19:

 1. w dniu 02-05-2020 zgon kobiety w wieku lat 85, zamieszkującej na terenie wiejskim, skierowanej do izby przyjęć szpitala przez zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego z powodu licznych obciążeń zdrowotnych, w stanie ogólnym bardzo ciężkim.

 2. w dniu 31-05-2020 zgon w szpitalu jednoimiennym mieszkanki Żyrardowa w wieku lat 71, osoby przewlekle chorej, od kilku miesięcy nieprzerwanie leczonej w szpitalach specjalistycznych, u której zakażenie wirusem SARS-CoV-2 stwierdzono w trakcie hospitalizacji.

 3. w dniu 04-06-2020 zgon w szpitalu jednoimiennym w Warszawie 76 letniego mężczyzny, mieszkańca gminy wiejskiej powiatu żyrardowskiego, jednostkowego przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19.

(Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.)

OZDROWIEŃCY:

Wśród stale rosnącej liczby ozdrowieńców zamieszkujących na terenie powiatu żyrardowskiego znajdują się osoby dorosłe jak i dzieci obojga płci. Osoby te były leczone w warunkach domowych a także w szpitalach zakaźnych i jednoimiennych.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00. Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej: www.gis.gov.pl; https://www.gov.pl/web/ koronawirus.

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus.

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia. Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

A.L.

Wróć