Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

KOMUNIKAT 5

Żyrardów, 24.06.2019 r.

 

KOMUNIKAT 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie zachorowań na odrę

 

 W okresie od 11.06.2019 r do 14.06.2019 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie zgłoszono 4 przypadki podejrzeń zachorowania na odrę. Od poprzedniego komunikatu (w dniu 17.06.2019) – liczba zgłoszeń nie uległa zmianie. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie. W 3 przypadkach wyniki badań potwierdziły odrę, w 1 przypadku odra została wykluczona.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Nadzorem objęto 104 osoby, poekspozycyjnie zaszczepiono 35 osób.

 

 

 Podpisał:

 PPIS w Żyrardowie

 Andrzej M. Liszewski

Czytaj więcej

KOMUNIKAT 4

Żyrardów, 17.06.2019 r. godz. 13.00

 

 

KOMUNIKAT 4

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie podejrzenia zachorowania na odrę

 

            W okresie od 11.06.2019 r do 14.06.2019 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie zgłoszono 4 przypadki podejrzeń zachorowania na odrę. Od poprzedniego komunikatu (w dniu 14.06.2019) – liczba zgłoszeń nie uległa zmianie. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Nadzorem objęto 94 osoby, do chwili obecnej poekspozycyjnie zaszczepiono 28 osób.

Następny komunikat ukaże się po zaistnieniu istotnych zmian sytuacji epidemiologicznej.

 

 Podpisał:

 PPIS w Żyrardowie

 Andrzej M. Liszewski

Czytaj więcej

KOMUNIKAT 3

Żyrardów, 14.06.2019 r. godz. 13.00

KOMUNIKAT 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie podejrzenia zachorowania na odrę

 

            W okresie od 11.06.2019 r do 14.06.2019 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie zgłoszono 4 przypadki podejrzeń zachorowania na odrę. Od poprzedniego komunikatu – liczba zgłoszeń nie uległa zmianie. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w ramach, którego podejmuje dalsze działania mające na celu przerwanie dróg szerzenia się zakażenia. Prowadzone są działania mające na celu płynne zapewnienie dostaw szczepionek do punktów szczepień.

Osoby z kontaktu z osoba podejrzaną o zachorowanie na odrę, które na odrę wcześniej nie chorowały oraz nie przyjęły wcześniej dwóch dawek szczepionki przeciw odrze, mogą zgłaszać się do przychodni POZ (w pierwszej kolejności - wg własnej przynależności) w celu przyjęcia poekspozycyjnej dawki szczepionki. Osoby zarejestrowane w poradniach POZ w odległych rejonach – poza powiatem żyrardowskim – mogą zostać zaszczepione w NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Mszczonowie ul. Maklakiewicza 3 – w dniu dzisiejszym do godz. 18.00. Lekarz POZ podejmuje decyzję o poekspozycyjnym zaszczepieniu pacjenta, kwalifikacja do szczepienia odbywa się na podstawie wywiadu lekarskiego uwzględniającego m.in. charakter narażenia, stan uodpornienia pacjenta, ewentualne wskazania i przeciwwskazania do szczepienia. Nadzorem objęto 94 osoby, do chwili obecnej zaszczepiono 22 osoby.

Następny komunikat ukaże się dnia 17.06.2019 r.

 

Podpisał:

PPIS w Żyrardowie

Andrzej M. Liszewski

Czytaj więcej

KOMUNIKAT 2

Żyrardów, 13.06.2019 r. godz. 14.30

 

 

KOMUNIKAT 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie podejrzenia zachorowania na odrę

 

            W dniu 13.06.2019 r dotychczasowa liczba zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę nie zmieniła się, dotychczas odnotowano 4 przypadki. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w ramach którego podejmuje dalsze działania mające na celu przerwanie dróg szerzenia się zakażenia. Prowadzone są działania mające na celu płynne zapewnienie dostaw szczepionek do punktów szczepień.

Osoby z kontaktu z osoba podejrzaną o zachorowanie na odrę, które na odrę wcześniej nie chorowały oraz nie przyjęły wcześniej dwóch dawek szczepionki przeciw odrze, mogą zgłaszać się do przychodni POZ (wg własnej przynależności) w celu przyjęcia poekspozycyjnej dawki szczepionki. Lekarz POZ podejmuje decyzję o poekspozycyjnym zaszczepieniu pacjenta, kwalifikacja do szczepienia odbywa się na podstawie wywiadu lekarskiego uwzględniającego m.in. charakter narażenia, stan uodpornienia pacjenta, ewentualne wskazania i przeciwwskazania do szczepienia.

Następny komunikat ukaże się w dniu jutrzejszym.

 

 Podpisał:

PPIS w Żyrardowie

 Andrzej M. Liszewski

Czytaj więcej