Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie w ślad za informacją otrzymaną m.in. od Pani Anny Kamińskiej Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trybie roboczym przekazuje informację, że na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju (link poniżej wraz z innymi pomocnymi) sukcesywnie są zamieszczane wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-wracaja-do-pracy-4-maja-tylko-nie-wiedza-jak,177615.html

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa

https://www.lex.pl/jak-zachowac-bezpieczenstwo-wspolnoty-mieszkaniowej-w-czasie-epidemii-koronawirusa,6889

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje również, iż nie prowadzi dystrybucji środków dezynfekcyjnych, środków ochrony indywidualnej itp., nie wskazuje ich producentów ani marki. PSSE w Żyrardowie nie opracowuje procedur ani instrukcji dla poszczególnych obiektów czy jednostek. Obowiązek ten spoczywa na kierownikach jednostek w oparciu o wyżej cytowane wytyczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Żyrardowie

Czytaj więcej