Przejdź do treści

Powiatowa Stacja

Sanitarno - Epidemiologiczna

w Żyrardowie

ul. Moniuszki 40

96-300 Żyrardów

 

+48 222 500 115

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Obszar działania Stacji obejmuje powiat żyrardowski.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żyrardowie

pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarno- Epidemiologicznej w Żyrardowie jest

 specjalista chorób zakaźnych, epidemiologii

oraz zdrowia publicznego

lekarz Andrzej Mikołaj Liszewski

 

 

Strona główna

Aktualności

Sytuacja epidemiologiczna w szpitalu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na godzinę 14.00 w dniu 21.09.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie przedstawia sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, w podmiocie lecznictwa zamkniętego w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp z o.o. w Żyrardowie:

 

Liczba osób objętych aktualnie izolacją i kwarantanną domową na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie:

- izolacja domowa: 5 pielęgniarek, 1 lekarz, 1 pracownik administracji, 2 pacjentów (wykazani w meldunkach w dniach 20 i 21.09.2020, osoby zamieszkujące na terenie innych powiatów-przekazane do odpowiednich PSSE)

- kwarantanna domowa; 2 pielęgniarki, 4 pracowników administracji, 23 pacjentów

- hospitalizacja z powodu COVID-19 – 10 pacjentów przewiezionych karetkami specjalistycznymi do szpitali zakaźnych w Warszawie

- łączna liczba przypadków z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim: 19

 

Trwa postępowanie epidemiologiczne prowadzone przez służby sanitarne Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żyrardowie. W szpitalu wprowadzono wzmożony reżim sanitarny.

 

Wszystkie pytania dotyczące działalności szpitala należy kierować do Dyrekcji tego podmiotu leczniczego.

Czytaj więcej

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Awaria kolektora ściekowego.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią kolektora
odprowadzającego ścieki z części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” do rzeki Wisły przedostała
się duża ilość ścieków, co może wpływać na jakość wody w Wiśle.

Ujęcia wody pitnej dla Warszawy są bezpieczne i pod stałym wzmożonym nadzorem sanitarnym
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

W związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze zdrowie i życie ludzi, w najbliższym czasie na terenie
powiatów województwa mazowieckiego, przez które poniżej miejsca wystąpienia awarii przepływa Wisła,
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zlecił powiatowym inspektorom sanitarnym
podjęcie stosownych działań mających na celu monitorowanie bezpieczeństwa wody przeznaczonej do
spożycia, jak również jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w
Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Płocku, w Płońsku, w Sochaczewie.

O szczegółach w konkretnych powiatach na bieżąco będą informować właściwi terenowo powiatowi
inspektorzy sanitarni.

Czytaj więcej

Komunikaty

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie w ślad za informacją otrzymaną m.in. od Pani Anny Kamińskiej Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trybie roboczym przekazuje informację, że na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju (link poniżej wraz z innymi pomocnymi) sukcesywnie są zamieszczane wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-wracaja-do-pracy-4-maja-tylko-nie-wiedza-jak,177615.html

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa

https://www.lex.pl/jak-zachowac-bezpieczenstwo-wspolnoty-mieszkaniowej-w-czasie-epidemii-koronawirusa,6889

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje również, iż nie prowadzi dystrybucji środków dezynfekcyjnych, środków ochrony indywidualnej itp., nie wskazuje ich producentów ani marki. PSSE w Żyrardowie nie opracowuje procedur ani instrukcji dla poszczególnych obiektów czy jednostek. Obowiązek ten spoczywa na kierownikach jednostek w oparciu o wyżej cytowane wytyczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Żyrardowie

Czytaj więcej