Przejdź do treści

Powiatowa Stacja

Sanitarno - Epidemiologiczna

w Żyrardowie

ul. Moniuszki 40

96-300 Żyrardów

 

Telefony/Faxy: 46 855 32 42, 46 855 38 13

Telefon dyżurny.

Dyżur pełniony  jest w dni powszednie w godzinach

od 15.00 do 20.00.

W soboty, niedziele i święta w godzinach

od 10.00 do 15.00.

                                  667 973 707

              (proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

Nasz email: zyrardow@psse.waw.pl

Obszar działania Stacji obejmuje powiat żyrardowski.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żyrardowie

pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarno- Epidemiologicznej w Żyrardowie jest

 specjalista chorób zakaźnych, epidemiologii

oraz zdrowia publicznego

lekarz Andrzej Mikołaj Liszewski

 


Strona główna

Komunikaty

KOMUNIKAT 5

Żyrardów, 24.06.2019 r.

 

KOMUNIKAT 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie zachorowań na odrę

 

 W okresie od 11.06.2019 r do 14.06.2019 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie zgłoszono 4 przypadki podejrzeń zachorowania na odrę. Od poprzedniego komunikatu (w dniu 17.06.2019) – liczba zgłoszeń nie uległa zmianie. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie. W 3 przypadkach wyniki badań potwierdziły odrę, w 1 przypadku odra została wykluczona.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Nadzorem objęto 104 osoby, poekspozycyjnie zaszczepiono 35 osób.

 

 

 Podpisał:

 PPIS w Żyrardowie

 Andrzej M. Liszewski

Czytaj więcej

KOMUNIKAT 4

Żyrardów, 17.06.2019 r. godz. 13.00

 

 

KOMUNIKAT 4

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

w sprawie podejrzenia zachorowania na odrę

 

            W okresie od 11.06.2019 r do 14.06.2019 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie zgłoszono 4 przypadki podejrzeń zachorowania na odrę. Od poprzedniego komunikatu (w dniu 14.06.2019) – liczba zgłoszeń nie uległa zmianie. Dotyczą one osób dorosłych, narodowości polskiej. Materiał do badań, w celu ewentualnego potwierdzenia podejrzeń, został pobrany, przekazany do laboratorium NIZP-PZH w Warszawie.

Wszystkie zgłoszone przypadki ujęte zostały w raporcie przesłanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz NIZP-PZH.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Nadzorem objęto 94 osoby, do chwili obecnej poekspozycyjnie zaszczepiono 28 osób.

Następny komunikat ukaże się po zaistnieniu istotnych zmian sytuacji epidemiologicznej.

 

 Podpisał:

 PPIS w Żyrardowie

 Andrzej M. Liszewski

Czytaj więcej