Przejdź do treści

Powiatowa Stacja

Sanitarno - Epidemiologiczna

w Żyrardowie

ul. Moniuszki 40

96-300 Żyrardów

 

Telefony/Faxy: 46 855 32 42, 46 855 38 13

Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy

 667 973 707

(proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

Nasz email: zyrardow@psse.waw.pl

Obszar działania Stacji obejmuje powiat żyrardowski.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żyrardowie

pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarno- Epidemiologicznej w Żyrardowie jest

 specjalista chorób zakaźnych, epidemiologii

oraz zdrowia publicznego

lekarz Andrzej Mikołaj Liszewski

 


Strona główna

Komunikaty

Dzień wolny od pracy !

ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników

urzędów administracji rządowej

 

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ L Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

1)           2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2)           11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SEKRETARZ STANU

MICHAŁ DWORCZYK

Czytaj więcej